شرایط سرمایه گذاری و اقامت در ترکیه

قانون شهروندی ترکیه تا آخر بهمن ٩٨ توسط دولت ترکیه تصویب شده که اتباع سایر کشورها با خرید ملک به مبلغ ۲۵۰/۰۰۰ دلار با شرط عدم فروش ۳ ساله ملک خریداری شده و یا سرمایه گذاری ۵۰۰/۰۰۰ دلار در بانک های ترکیه با سود ۱٪ با شرط عدم حق برداشت به مدت ۳ سال میتونن در عرض چند ماه اقدام به دریافت کارت ملی و پاسپورت کشور ترکیه کنند.