دانشگاه بغازیچی

دانشگاه بغازیچی (bogazici university)

دانشگاه بغازیچی واقع در شهر استانبول که در سال ۱۸۶۳ به نام کالج رابرت به عنوان اولین دانشگاه آمریکایی در خارج از ایالات متحده و در بخش اورپایی ترکیه تاسیس شده است .

در میان دانشگاههای ترکیه ، این دانشگاه از سابقه طولانی برخوردار است .

دانشگاه بغازیچی یکی از ۱۰ دانشگاه برتر ترکیه به شمار میرود که در لیست کشورهای نو ظهور اورپا و آسیای مرکزی(EECA) از سایر دانشگاههای ترکیه بالاتر است .

زبان آموزشی بغازیچی انگلیسی بوده و از پیوندی قوی با نظام آموزشی آمریکا برخوردار است .

این دانشگاه از دانشکده های ، علوم پایه ، ادبیات ، مهندسی و اقتصاد و فنی تشکیل شده است و رشته هایی مانند هنر ، علوم اجتماعی و علوم مهندسی با استقبال فراوانی روبه رو شده است .

دانشگاه بغازیچی موسسه یوس دیتا و ایران تومر