منابع آزمون YDS-دوجلدی

265,000تومان

کتاب ها و منابع آموزشی آزمون YDS

ویژه داوطلبین  ورود به مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری جهت ادامه تحصیل در دانشگاههای معتبر ترکیه

♦ جهت مشاهده سایر محصولات و پکیج های آزمون دانشگاههای ترکیه بر روی صفحه اصلی کلیک کنید . 

 

 

11 ظرفیت باقیمانده