کتاب ریاضی1 یوس دیتا بصورت دو جلدی ویژه کنکور یوس ترکیه

275,000تومان

کتاب های ریاضی 1 ( Matematik 1) برای آزمون یوس بصورت دو جلدی  A ,B 

همراه با درسنامه فارسی – استانبولی 

جزئیات :

کتاب ریاضی1 یکی از منابع آزمون یوس دانشگاه های ترکیه میباشد، که تمام سرفصل های آزمون را دارا می باشد.

پس از سفارش با شماره 33341717-041 تماس حاصل فرمایید.

♦ جهت مشاهده سایر محصولات و پکیج های آزمون دانشگاههای ترکیه بر روی صفحه اصلی کلیک کنید . 

** توجه **

ثبت سفارش آنلاین محصولات و کتابهای یوس دیتا فقط از طریق همین سایت و ثبت سفارش تلفنی ازطریق شماره های تماس موسسه یوس دیتا 33341717 – 041 و 6-66552085 – 021 انجام میشود و هیچگونه شعبه و نمایندگی دیگری وجود ندارد. 

لذا هرگونه آگهی و تبلیغ در خصوص منابع و نمونه سوالات یوس دیتا در خصوص آزمون های یوس دانشگاه ترکیه از طرف اشخاص و یا موسسات دیگر کپی محصولات ما محسوب میشود و  پیگرد قانونی دارد .

16 ظرفیت باقیمانده

توضیحات

سرفصل های ریاضی 1 ( A & B ) :

 

Temel Kavramlar  >>  مفاهیم  پایه

Sayılar                >>   اعداد

Asal Sayilar        >>    اعداد  اول

Ardişık Sayılar    >>   اعداد متوالی

Faktöriyel          >>  فاکتوریل

çözümleme ve Taban Aritmeiği      >>   بحث مبناها

Bölume – Bölüne bilme                  >>   تقسیم – بخش پذیری

Rasyonel Sayilar                           >>   اعداد گویا

Reel Sayilar                                 >>    اعداد  حقیقی

Çarpanlara Ayırma                        >>  اتحادها و تجزیه

Oran ve Orantı                             >>  نسبت و تناسب

Üslü Sayılar                                 >>   اعداد توان دار

Köklu  Sayılar                               >>    اعداد رادیکالی

Birinci Dereceden Denklemler        >>    معادلات درجه اول

Basit  Eşitsizlikler                         >>    نا مساوی ها

Mutlak  Değer                             >>    قدر مطلق

Permütasyon  ve Kombinasyon     >>    جایگشت و ترکیب

Olasılık                                      >>  احتمال

Kümeler                                    >>  مجموعه ها

Kartezyen Çarpım                      >>   ضرب دکارتی

Foonksiyon                                >>  تابع

işlem                                        >>   عملگرها

Modüller Aritmetiği                    >>   حساب پیمانه ای