زمان آزمون یوس 2020 دانشگاههای ترکیه

زمان آزمون یوس دانشگاه سلیمان دمیرل 2020

 • شروع ثبت نام : 10 آذر ماه 98
 • پایان ثبت نام : 1 فروردین ماه 99
 • زمان آزمون دانشگاه سلیمان دمیرل 2020 :  16 فروردین 99
 • زمان آزمون یوس دانشگاه سلیمان دمیرل 2020 به تاریخ 24 خرداد ماه تغییر کرد .

زمان کنکور یوس دانشگاه استانبول 2020

 • شروع ثبت نام : 16 دی ماه 98
 • پایان ثبت نام : 18 اسفند ماه 98
 • زمان آزمون دانشگاه استانبول 2020 : 23 فروردین 99
 • زمان آزمون یوس 2020 دانشگاه استانبول به تاریخ 18 خرداد ماه تغییر کرد .

زمان آزمون یوس دانشگاه الوداغ 2020

 • شروع ثبت نام : 30 دی ماه 98
 • پایان ثبت نام : 8 فروردین ماه 99
 • زمان آزمون دانشگاه الوداغ 2020 : 6 اردیبهشت ماه 99

زمان کنکور یوس دانشگاه 19 ماییس (سامسون)2020

 • شروع ثبت نام : 12 دی ماه 98
 • پایان ثبت نام : 4 اردیبهشت ماه 98
 • زمان آزمون دانشگاه 19 ماییس 2020 : 10 خرداد ماه 99

زمان آزمون یوس دانشگاه آتاتورک 2020

 • پایان ثبت نام : 21 اردیبهشت ماه 99
 • زمان آزمون دانشگاه آتاتورک 2020 : 30 فروردین ماه 99
 • زمان آزمون یوس 2020 دانشگاه آتاتورک به تاریخ 18 خرداد ماه تغییر پیدا کرد .

زمان کنکور یوس دانشگاه قاضی آنتپ 2020

 • شروع ثبت نام : 25 آذر ماه 98
 • پایان ثبت نام : 13 اسفند ماه 98
 • زمان آزمون دانشگاه قاضی آنتپ 2020 : 16 فروردین ماه 99
 • زمان آزمون یوس دانشگاه قاضی آنتپ به تاریخ 25 خرداد ماه تغییر پیدا کرد .

زمان آزمون یوس دانشگاه جمهوریت (سیواس) 2020

 • شروع ثبت نام : 23 دی ماه 98
 • پایان ثبت نام : 8 فروردین ماه 99
 • زمان آزمون دانشگاه جمهوریت سیواس 2020 : 30 فروردین ماه 99
 • زمان آزمون یوس 2020 دانشگاه جمهوریت به تاریخ 25خرداد ماه تغییر پیدا کرد .

زمان کنکور یوس دانشگاه کارادنیز 2020

 • شروع ثبت نام : 11 دی ماه 98
 • پایان ثبت نام : 17 فروردین ماه 99
 • زمان آزمون دانشگاه کارادنیز 2020 : 14 اردیبهشت ماه 99

زمان آزمون یوس دانشگاه اژه 2020

 • زمان آزمون دانشگاه ege (ازمیر) 2020 : 20 اردیبهشت ماه 99
 • زمان کنکور یوس دانشگاه اژه از تاریخ 20 اردیبهشت ماه به تاریخ 7 تیرماه تغییر کرد .

زمان کنکور یوس دانشگاه آک دنیز 2020

 • شروع ثبت نام : 30 دی ماه 98
 • پایان ثبت نام : مشخص نشده
 • زمان آزمون دانشگاه آک دنیز 2020 : 17 خرداد ماه 99

زمان آزمون یوس 2020 دانشگاه بالیک اسیر

 • شروع ثبت نام :20 دی ماه 98
 • پایان ثبت نام : 20 اسفندماه 98
 • زمان آزمون دانشگاه بالیک اسیر 2020 : 23 فروردین ماه 99
 • زمان آزمون یوس 2020 دانشگاه بالیک اسیر به تاریخ 17 خرداد ماه تغییر کرد .

زمان ثبت نام کنکور یوس 2020 دانشگاه چوکوروا

 • شروع ثبت نام :16 دی ماه 98
 • پایان ثبت نام : 13 اسفند ماه 98
 • زمان آزمون دانشگاه چوکوروا 2020 : 23 فروردین ماه
 • زمان آزمون یوس دانشگاه چوکوروا به تاریخ 11 خرداد ماه تغییر پیدا کرد .

زمان ثبت نام آزمون یوس 2020 دانشگاه اینونو

 • شروع ثبت نام : 15 دی ماه 98
 • پایان ثبت نام : 10 فروردین ماه 99
 • زمان کنکور یوس 2020 دانشگاه اینونو : 30 فروردین ماه 99

زمانبندی ثبت نام کنکور یوس ترکیه 2020 دانشگاه دوملوپینار

 • شروع ثبت نام : 30 دی ماه 98
 • پایان ثبت نام : 26 اردیبهشت ماه 99
 • زمان آزمون : 10 خرداد ماه 99

زمان ثبت نام آزمون یوس 2020 دانشگاه مصطفی کمال

 • شروع ثبت نام : 26 اسفند ماه 98
 • پایان ثبت نام : 5 اردیبهشت ماه 99
 • زمان آزمون : 20 اردیبهشت ماه 99

زمان ثبت نام کنکور یوس 2020 دانشگاه آنکارا

 • پایان ثبت نام : 3 اردیبهشت ماه 99
 • زمان آزمون : 17 خرداد ماه 99

تغييرات زمانی در برگزاري آزمون هاي يوس ٢٠٢٠

 • دانشگاه استانبول تاریخ جدید آزمون١٨خرداد
 • آخرين مهلت ثبت نام ٢٩فروردين
 • دانشگاه چکوروا١١خرداد ساعت ١٤
 • آخرين مهلت ثبت نام ٢٩ فروردين
 • دانشگاه بیرونی استانبول٢٣فروردین ساعت ١١
 • مهلت ثبت نام ١٣ فروردين
 • دانشگاه دوزجه تاريخ و ساعت برگزاري آزمون 17 خرداد ساعت 15
 • دانشگاه جلال بايار ١١خرداد ساعت ١٤
 • آخرين مهلت ثبت نام ٢٠ ارديبهشت
 • دانشگاه آتاتورك ١٨ خرداد ساعت ١١
 • اخرين مهلت ثبت نام ٢١ ارديبهشت
 • دانشگاه جمهوريت سيواس ٢٥خرداد ساعت ١١
 • آخرين مهلت ثبت نام ١١ ارديبهشت
 • دانشگاه قاضي انتپ ٢٤ خرداد ساعت ١٤
 • اخرين مهلت ثبت نام 28 اردیبهشت
 • دانشگاه ٩ ايلول ٢١ ارديبهشت
 • آخرين مهلت ثبت نام ٢٤ فروردين
 • دانشگاه باليك اسير ١٧ خرداد
 • اخرين مهلت ثبت نام ١١ارديبهشت
 • دانشگاه اينونو ١٨ خرداد ساعت ١١
 • اخرين مهلت ثبت نام ٢٦ ارديبهشت.
 • دانشگاه اژه ٧ تير ساعت ١٣ آخرين مهلت ثبت نام اعلام نشده است.
 • دانشگاه كارادنيز تكنيك ٢٥ خرداد
 • دانشگاه ساكاريا ١٠ خرداد ساعت ١٥
 • اخرين مهلت ثبت نام ٢٠ ارديبهشت
 • دانشگاه نجم الدين اربكان قونيه ١٩ خرداد
 • اخرين مهلت ثبت نام١١ ارديبهشت
 • دانشگاه هران ١٧ فروردين ساعت ١٤
 • آخرين مهلت ثبت نام يكم فروردين
 • دانشگاه جراح پاشا نيز تاريخ آزمون خود را تغيير داده است اعلام میگردد
 • دانشگاه رجب طیب اردوغان
 • ١٧ خرداد ساعت ١٠
 • آخرين مهلت ثبت نام ٢٩ ارديبهشت
 • دانشگاه سلیمان دمیرل ٢٤ خرداد ساعت ١١
 • آخرين مهلت ثبت نام تا ١٢خرداد
 • دانشگاه یلدیز تکنیک ١٧ خرداد ساعت ١٠
 • آخرين مهلت ثبت نام ٢١ اردیبهشت
 • دانشگاه آنکارا ١٧ خرداد
 • آخرين مهلت ثبت نام ٨ ارديبهشت

ثبت نام در آزمون یوس دانشگاههای ترکیه

موسسه یوس دیتا