شرایط و هزینه های انواع اقامت در ترکیه

به طور کلی افراد به سه روش از کشور میتوانند خارج شوند که هر کدام وثیقه مورد نظر خود رادارد

  1. تحصیلی : با وثیقه ۲۰ میلیون تومانی
  2. زیارتی : با وثیقه ۳ میلیون تومانی (فقط کشور عراق)
  3. سیاحتی : با وثیقه ۱۵ میلیون تومانی

مشمولانی که مدرک لیسانس یا ارشد خود را گرفته اند باید دقت کنند که فقط در بازه ۶ ماهه اول معافیت پس از فارغ التحصیلی خود میتوانند به سه حالت بالا از کشور خارج شوند و در صورتی که به بازه ۶ ماهه دوم وارد شوند فقط اجازه خروج به صورت تحصیلی خواهند داشت

جدای از اینکه کدام روش را انتخاب میکنید باید توجه داشته باشید که اون دسته از افرادی که از دیپلم تا ارشد به قصد تحصیل از کشور به روش غیر از تحصیلی از کشور خارج میشوند به مدت ۳ سال ممنوع الورود شده و اجازه تردد در ایران را نخواهند داشت

اما پس از پر شدن ۳ سال میتوانند با مراجعه به کنسولگری ایران در همان کشوری که حضور دارند مهر ورود و خروج خود را دریافت کرده و در سال برای ۳بار و آن هم در مجموع ۱۲۰ روز در ایران تردد داشته باشند