نحوه ارسال سفارشات

محصولاتی را که از طریق سایت خریداری نموده اید ، از طریق پست سفارشی ارسال می شوند.