منابع متفرقه آزمون یوس

قابل توجه داوطلبین آزمون یوس ترکیه

تمامی منابع و نمونه سوالات آزمون یوس (YÖS) ، آزمون تومر (Tomer) ، آزمون آلس (Ales) ،آزمون YDS ، آزمون تخصص پزشکی (TUS) ، و آزمون تخصص دندان پزشکی (DUS) و آزمون (SAT) مربوط به موسسه یوس دیتا و سایر موسسات نظیر چاغداش ، متروپل و پوزا موجود میباشد .

لذا اغلب این منابع به جز یوس دیتا دارای درسنامه فارسی نبوده و سوالات و تست ها اکثرا با تیپ سوالی دانشگاهها مشخص نشده اند. لذا در صورت سفارش هر کدام از پکیج منابع آزمونهای فوق قابل ارسال به متقاضیان میباشد.

جهت سفارش پکیج هایی ذکر شده در متن بالا با موسسه تماس بگیرید.

021- 66552085-6

041-33379857-6