زمان تحویل کالا

پس از چند روز محصول خریداری شده به دست ما میرسد؟ 3 الی 5 روز کاری