زمان آزمون یوس ۲۰۲۰ دانشگاههای ترکیه

زمان آزمون یوس دانشگاه سلیمان دمیرل ۲۰۲۰

 • شروع ثبت نام : ۱۰ آذر ماه ۹۸
 • پایان ثبت نام : ۱ فروردین ماه ۹۹
 • زمان آزمون دانشگاه سلیمان دمیرل ۲۰۲۰ :  16 فروردین ۹۹
 • زمان آزمون یوس دانشگاه سلیمان دمیرل ۲۰۲۰ به تاریخ ۲۴ خرداد ماه تغییر کرد .

زمان کنکور یوس دانشگاه استانبول ۲۰۲۰

 • شروع ثبت نام : 16 دی ماه ۹۸
 • پایان ثبت نام : 18 اسفند ماه ۹۸
 • زمان آزمون دانشگاه استانبول ۲۰۲۰ : 23 فروردین ۹۹
 • زمان آزمون یوس ۲۰۲۰ دانشگاه استانبول به تاریخ ۱۸ خرداد ماه تغییر کرد .

زمان آزمون یوس دانشگاه الوداغ ۲۰۲۰

 • شروع ثبت نام : ۳۰ دی ماه ۹۸
 • پایان ثبت نام : ۸ فروردین ماه ۹۹
 • زمان آزمون دانشگاه الوداغ ۲۰۲۰ : ۶ اردیبهشت ماه ۹۹

زمان کنکور یوس دانشگاه ۱۹ ماییس (سامسون)۲۰۲۰

 • شروع ثبت نام : 12 دی ماه ۹۸
 • پایان ثبت نام : 4 اردیبهشت ماه ۹۸
 • زمان آزمون دانشگاه ۱۹ ماییس ۲۰۲۰ : ۱۰ خرداد ماه ۹۹

زمان آزمون یوس دانشگاه آتاتورک ۲۰۲۰

 • پایان ثبت نام : ۲۱ اردیبهشت ماه ۹۹
 • زمان آزمون دانشگاه آتاتورک ۲۰۲۰ : ۳۰ فروردین ماه ۹۹
 • زمان آزمون یوس ۲۰۲۰ دانشگاه آتاتورک به تاریخ ۱۸ خرداد ماه تغییر پیدا کرد .

زمان کنکور یوس دانشگاه قاضی آنتپ ۲۰۲۰

 • شروع ثبت نام : ۲۵ آذر ماه ۹۸
 • پایان ثبت نام : ۱۳ اسفند ماه ۹۸
 • زمان آزمون دانشگاه قاضی آنتپ ۲۰۲۰ : ۱۶ فروردین ماه ۹۹
 • زمان آزمون یوس دانشگاه قاضی آنتپ به تاریخ ۲۵ خرداد ماه تغییر پیدا کرد .

زمان آزمون یوس دانشگاه جمهوریت (سیواس) ۲۰۲۰

 • شروع ثبت نام : ۲۳ دی ماه ۹۸
 • پایان ثبت نام : ۸ فروردین ماه ۹۹
 • زمان آزمون دانشگاه جمهوریت سیواس ۲۰۲۰ : ۳۰ فروردین ماه ۹۹
 • زمان آزمون یوس ۲۰۲۰ دانشگاه جمهوریت به تاریخ ۲۵خرداد ماه تغییر پیدا کرد .

زمان کنکور یوس دانشگاه کارادنیز ۲۰۲۰

 • شروع ثبت نام : ۱۱ دی ماه ۹۸
 • پایان ثبت نام : ۱۷ فروردین ماه ۹۹
 • زمان آزمون دانشگاه کارادنیز ۲۰۲۰ : ۱۴ اردیبهشت ماه ۹۹

زمان آزمون یوس دانشگاه اژه ۲۰۲۰

 • زمان آزمون دانشگاه ege (ازمیر) ۲۰۲۰ : ۲۰ اردیبهشت ماه ۹۹
 • زمان کنکور یوس دانشگاه اژه از تاریخ ۲۰ اردیبهشت ماه به تاریخ ۷ تیرماه تغییر کرد .

زمان کنکور یوس دانشگاه آک دنیز ۲۰۲۰

 • شروع ثبت نام : ۳۰ دی ماه ۹۸
 • پایان ثبت نام : مشخص نشده
 • زمان آزمون دانشگاه آک دنیز ۲۰۲۰ : ۱۷ خرداد ماه ۹۹

زمان آزمون یوس ۲۰۲۰ دانشگاه بالیک اسیر

 • شروع ثبت نام :۲۰ دی ماه ۹۸
 • پایان ثبت نام : ۲۰ اسفندماه ۹۸
 • زمان آزمون دانشگاه بالیک اسیر ۲۰۲۰ : ۲۳ فروردین ماه ۹۹
 • زمان آزمون یوس ۲۰۲۰ دانشگاه بالیک اسیر به تاریخ ۱۷ خرداد ماه تغییر کرد .

زمان ثبت نام کنکور یوس ۲۰۲۰ دانشگاه چوکوروا

 • شروع ثبت نام :۱۶ دی ماه ۹۸
 • پایان ثبت نام : ۱۳ اسفند ماه ۹۸
 • زمان آزمون دانشگاه چوکوروا ۲۰۲۰ : ۲۳ فروردین ماه
 • زمان آزمون یوس دانشگاه چوکوروا به تاریخ ۱۱ خرداد ماه تغییر پیدا کرد .

زمان ثبت نام آزمون یوس ۲۰۲۰ دانشگاه اینونو

 • شروع ثبت نام : ۱۵ دی ماه ۹۸
 • پایان ثبت نام : ۱۰ فروردین ماه ۹۹
 • زمان کنکور یوس ۲۰۲۰ دانشگاه اینونو : ۳۰ فروردین ماه ۹۹

زمانبندی ثبت نام کنکور یوس ترکیه ۲۰۲۰ دانشگاه دوملوپینار

 • شروع ثبت نام : ۳۰ دی ماه ۹۸
 • پایان ثبت نام : ۲۶ اردیبهشت ماه ۹۹
 • زمان آزمون : ۱۰ خرداد ماه ۹۹

زمان ثبت نام آزمون یوس ۲۰۲۰ دانشگاه مصطفی کمال

 • شروع ثبت نام : ۲۶ اسفند ماه ۹۸
 • پایان ثبت نام : ۵ اردیبهشت ماه ۹۹
 • زمان آزمون : ۲۰ اردیبهشت ماه ۹۹

زمان ثبت نام کنکور یوس ۲۰۲۰ دانشگاه آنکارا

 • پایان ثبت نام : ۳ اردیبهشت ماه ۹۹
 • زمان آزمون : ۱۷ خرداد ماه ۹۹

تغييرات زمانی در برگزاري آزمون هاي يوس ٢٠٢٠

 • دانشگاه استانبول تاریخ جدید آزمون١٨خرداد
 • آخرين مهلت ثبت نام ٢٩فروردين
 • دانشگاه چکوروا١١خرداد ساعت ١٤
 • آخرين مهلت ثبت نام ٢٩ فروردين
 • دانشگاه بیرونی استانبول٢٣فروردین ساعت ١١
 • مهلت ثبت نام ١٣ فروردين
 • دانشگاه دوزجه تاريخ و ساعت برگزاري آزمون ۱۷ خرداد ساعت ۱۵
 • دانشگاه جلال بايار ١١خرداد ساعت ١٤
 • آخرين مهلت ثبت نام ٢٠ ارديبهشت
 • دانشگاه آتاتورك ١٨ خرداد ساعت ١١
 • اخرين مهلت ثبت نام ٢١ ارديبهشت
 • دانشگاه جمهوريت سيواس ٢٥خرداد ساعت ١١
 • آخرين مهلت ثبت نام ١١ ارديبهشت
 • دانشگاه قاضي انتپ ٢٤ خرداد ساعت ١٤
 • اخرين مهلت ثبت نام ۲۸ اردیبهشت
 • دانشگاه ٩ ايلول ٢١ ارديبهشت
 • آخرين مهلت ثبت نام ٢٤ فروردين
 • دانشگاه باليك اسير ١٧ خرداد
 • اخرين مهلت ثبت نام ١١ارديبهشت
 • دانشگاه اينونو ١٨ خرداد ساعت ١١
 • اخرين مهلت ثبت نام ٢٦ ارديبهشت.
 • دانشگاه اژه ٧ تير ساعت ١٣ آخرين مهلت ثبت نام اعلام نشده است.
 • دانشگاه كارادنيز تكنيك ٢٥ خرداد
 • دانشگاه ساكاريا ١٠ خرداد ساعت ١٥
 • اخرين مهلت ثبت نام ٢٠ ارديبهشت
 • دانشگاه نجم الدين اربكان قونيه ١٩ خرداد
 • اخرين مهلت ثبت نام١١ ارديبهشت
 • دانشگاه هران ١٧ فروردين ساعت ١٤
 • آخرين مهلت ثبت نام يكم فروردين
 • دانشگاه جراح پاشا نيز تاريخ آزمون خود را تغيير داده است اعلام میگردد
 • دانشگاه رجب طیب اردوغان
 • ١٧ خرداد ساعت ١٠
 • آخرين مهلت ثبت نام ٢٩ ارديبهشت
 • دانشگاه سلیمان دمیرل ٢٤ خرداد ساعت ١١
 • آخرين مهلت ثبت نام تا ١٢خرداد
 • دانشگاه یلدیز تکنیک ١٧ خرداد ساعت ١٠
 • آخرين مهلت ثبت نام ٢١ اردیبهشت
 • دانشگاه آنکارا ١٧ خرداد
 • آخرين مهلت ثبت نام ٨ ارديبهشت

ثبت نام در آزمون یوس دانشگاههای ترکیه

موسسه یوس دیتا