دانشگاه کوچ

دانشگاه کوچ ( koc university)

یکی از دانشگاه های معتبر ترکیه ،دانشگاه کوچ در شهر استانبول میباشد . این دانشگاه از ۲۰ برنامه در دوره کارشناسی ، ۳۰ برنامه در دوره کارشناسی ارشد و ۱۷ برنامه برای دوره دکتری ارائه می دهد .

حدود ۵۸۰۰ دانشجو در این دانشگاه تحصیل میکنند که زبان آموزش به انگلیسی میباشد و فقط ۵ درصد دروس به زبان ترکی استانبولی تدریس میشود .

رشته های پرستاری ، مدیریت ، اقتصاد و حقوق از جمله رشته های دانشگاه هستند .

یکی از مزیت دانشگاه نسبت به دانشگاههای دیگر ، آن است که به ۱۵ درصد از دانشجویان خود بورسیه میدهد.

دانشکده های این دانشگاه ، ادبیات ، اقتصاد ،علوم پایه ، مهندسی و علوم انسانی تشکیل شده است .

رتبه این دانشگاه در QR سال ۲۰۱۷ ، جایگاه ۴۴۰-۴۳۱ کسب کرده است .

دانشگاه کوچ - موسسه یوس دیتا