دانشگاه قاضی

دانشگاه قاضی ( Gazi university )

دانشگاه قاضی یکی از دانشگاههای دولتی ترکیه است که در سال 1926 توسط آتاتورک در آنکارا تاسیس شد .

این دانشگاه در فهرست 10 دانشگاه برتر در دانشگاههای ترکیه ، دانشگاه قاضی نیز قرار دارد.

دانشگاه قاضی یکی از اولین دانشگاههای بزرگ است که با وجود 37000 دانشجو و3000 عضو هیئت علمی ، در تعداد اعضاء هیئت علمی به معیارهای جهانی رسیده است .

این دانشگاه در رتبه بندی جهانی سال 2017 در ردیف 1000-801 قرار دارد

جهت مشاهده شهریه سالانه رشته پزشکی دانشگاههای ترکیه در سال تحصیلی 2020-2019 کلیک نمایید .