دانشگاه قاضی ( Gazi university )

دانشگاه قاضی یکی از دانشگاههای دولتی ترکیه است که در سال ۱۹۲۶ توسط آتاتورک در آنکارا تاسیس شد .

 این دانشگاه در فهرست ۱۰ دانشگاه برتر در دانشگاههای ترکیه ، دانشگاه قاضی نیز قرار دارد.

این دانشگاه  یکی از اولین دانشگاههای بزرگ است که با وجود ۳۷۰۰۰ دانشجو و۳۰۰۰ عضو هیئت علمی ، در تعداد اعضاء هیئت علمی به معیارهای جهانی رسیده است .

 این دانشگاه در رتبه بندی جهانی سال ۲۰۱۷ در ردیف ۱۰۰۰-۸۰۱ قرار دارد

.