دانشگاه بیلکنت

دانشگاه بیلکنت (Bilkent university)

دانشگاه بیلکنت ترکیه اولین دانشگاه در بین 10 دانشگاه برتر ترکیه قرار دارد که در سال 1984 تاسیس شده است . این دانشگاه در شهر آنکارا قرار دارد که بر اساس رتبه بندی موسسه تایمز در سال 2012-2011 ، رتبه 204 جهان را از آن خود کرده است .

دانشگاه بیلکنت بر اساس رتبه بندی QR در سال 2017 در رتبه ی 430-421 قرار گرفته است .

اولین موسسه غیرانتفایی خصوصی در ترکیه دانشگاه بیلکنت میباشد که گسترده ترین کتابخانه ی دانشگاهی کشور را دارد .

زبان تدریس در این دانشگاه به انگلیسی است و از 10 دانشکده علوم پایه ، علوم انسانی ، حقوق ،هنرهای زیبا ، موسیقی ، مهندسی ، آموزش ، اقتصاد ،ادبیات و مدیریت بوده که دارای رشته های حقوق ،حسابداری ، روانشناسی ، موسیقی ،مدیریت ، روابط بین الملل و فیزیک است .