دانشگاه بیلکنت


دانشگاه بیلکنت (Bilkent university)

دانشگاه بیلکنت ترکیه اولین دانشگاه در بین ۱۰ دانشگاه برتر ترکیه قرار دارد که در سال ۱۹۸۴ تاسیس شده است . این دانشگاه در شهر آنکارا قرار دارد که بر اساس رتبه بندی موسسه تایمز در سال ۲۰۱۲-۲۰۱۱ ، رتبه ۲۰۴ جهان را از آن خود کرده است .
دانشگاه بیلکنت بر اساس رتبه بندی QR در سال ۲۰۱۷ در رتبه ی ۴۳۰-۴۲۱ قرار گرفته است .
اولین موسسه غیرانتفایی خصوصی در ترکیه دانشگاه بیلکنت میباشد که گسترده ترین کتابخانه ی دانشگاهی کشور را دارد .
زبان تدریس در این دانشگاه به انگلیسی است و از ۱۰ دانشکده علوم پایه ، علوم انسانی ، حقوق ،هنرهای زیبا ، موسیقی ، مهندسی ، آموزش ، اقتصاد ،ادبیات و مدیریت بوده که دارای رشته های حقوق ،حسابداری ، روانشناسی ، موسیقی ،مدیریت ، روابط بین الملل و فیزیک است .
دانشگاه بیلکنت - موسسه یوس دیتا