شهریه دانشگاه آتاتورک

شهریه سالانه دانشگاه آتاتورک

پزشکی به زبان ترکی استانبولی – 2350 لیر

پزشکی به زبان انگلیسی – 4720 لیر

دندانپزشکی – 1970 لیر

داروسازی – 1965 لیر

پرستاری – 1126 لیر

دامپزشکی – 1530 لیر

.


جهت مشاهده شهریه سالانه رشته پزشکی دانشگاههای ترکیه در سال تحصیلی 2020-2019 کلیک نمایید .

شهریه رشته پزشکی دانشگاه اژه