آزمون YDS

آزمون ( YDS (yabançı dil sınarı این آزمون در خصوص زبان های خارجه از جمله زبان انگلیسی و ویژه مقاطع کارشناسی به کارشناسی ارشد و ارشد به دکتری می باشد. در هنگام پذیرش تحصیلی متقاضی می بایستی نمره حد نصاب را از این آزمون کسب کند.سالیانه دو مرحله در ماه های شهریور  (SEPTAMBER) و فروردین (APRIL) در ترکیه برگزار میگردد.آزمون در قالب 80 سئوال و نمره احراز شده حداقل 50 و به بالا می باشد.آزمون YDS   به صورت تست های 5 گزینه ای بوده و دارای نمره منفی می باشد. سطح آزمون به صورت عمومی و ساده تر از آزمون های بین المللی زبان انگلیسی مانند تافل و آیلتس می باشد.متقاضیانی که قبل از اقدام به تکمیل مدارک از قبیل تومر، آلس و YDS دارای مدرک زبان بین المللی می باشند، از ارائه کارنامه این آزمون معاف می باشند.