آزمون آلس ALES

آزمون آلس (ALES)

این آزمون جهت ورود به مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا بوده و نمره احراز شده از این آزمون برای پذیرش دانشگاه های دولتی ترکیه با حد نصاب لازم نسبت به رشته و دانشگاه و انستیتوی مربوط به آن دانشکده لحاظ می شود.

آزمون آلس عموما 2 بار در سال از طریق سازمان سنجش ترکیه (ÖSYM)  در شهرهای بزرگ ترکیه برگزار میگردد.

در سال جاری (2019) این آزمون طی سه مرحله انجام می شود. متقاضیان شرکت در آزمون آلس در صورتی که برای اولین بار در این آزمون از طریق موسسات ایران تومر و یوس دیتا ( تبریز یوس ) ثبت نام انجام دهند طبق قانون اخیر سازمان سنجش فقط حق شرکت در شهرهای آنکارا و استانبول را بعنوان حوزه آزمون دارند و در مراحل بعد در صورت شرکت در دفعات بعدی در همین آزمون می توانند در 81 حوزه مختلف در سراسر ترکیه شرکت کنند.

به طور اعم اعتبار کارنامه صادر شده ALES  دو الی سه سال می باشد که نسبت به شرایط هر دانشگاه متفاوت می باشد.

مواد آزمونی امتحان آلس مشتمل بر ریاضی، هندسه و هوش در قالب 80 الی 100 سئوال  می باشد.

این سئوالات به دو بخش سایسال (Sayısal) و سوزل(Sözel) به نسبت مساوی تقسیم و ارائه می شود.

بخش سایسال (ریاضی) جهت متقاضیان در رشته های فنی و مهندسی و میانگین سایسال و سوزل جهت متقاضیان رشته های علوم انسانی و در برخی موارد علوم پایه و پزشکی و نمره سوزل جهت متقاضیان رشته های الهیات، فلسفه و هنر مورد محاسبه قرار میگیرد.به علت تغییر سیستم در نحوه ثبت نام آزمون آلس متقاضیان می بایستی دو ماه قبل از تاریخ آزمون از طریق مدارک پاسپورت و عکس و هزینه ثبت نام از طریق موسسه ایران تومر و یا یوس دیتا ( تبریز یوس ) اقدام نمایند.

آزمون آلس در اردیبهشت، شهریور و آبان هر سال طبق برنامه جدید سازمان در ترکیه برگزار می گردد.